TypeTalk

typetalk_glitchy.jpg
 

TypeTalk: Do As You Are Told

Etter undervisning om bruk av dramaturgi i grafisk design, fikk vi i oppgave å la oss inspirere av musikk til å skape et uttrykk på en plakat, hvor typografi skal være det bærende elementet. Jeg har fokusert på en setning fra et vers av Frank Zappa, do as you are told, med ulike effekter slik at det ser ut som en skjerm med forstyrrende signaler. Tanken her var å visualisere det at media manipulerer oss mennesker, både gjennom skjult reklame og gjennom fake news.