YEOGI

oppslag_cover.png
 

redaksjonell: yeogi

I redaksjonell design fikk vi i oppgave å utarbeide et magasinkonsept for et trykket magasin. Her skulle man arbeide med konsept og idéutvikling på et overordnet nivå, med vekt på tema, innhold, vinkling, sjanger og kategori. Mitt magasin, Yeogi, handler om kultur og underholdning i Sør-Korea. Her får leseren muligheten til å lære mer om de bortgjemte bakgatene og templene, tradisjonelle og spennende matrettene, i tillegg til å fokusere på underholdningsverden hvor man tar et dykk inn i filmene, TV-seriene, musikken og kjendisene. 

 
oppslag_intro.png
oppslag_letter.png
oppslag_skincare.png
oppslag_tasteofnature.png
oppslag_rapstar1.png
oppslag_rapstar2.png
oppslag_feminism.png
oppslag_joseon1.png
oppslag_joseon2.png
oppslag_radish.png
oppslag_hongdae.png